Cinsel perhiz ve tüp bebek başarısı

0
24

Arka arda yaşanan başarısız tüp bebek denemeleri çiftleri maddi – manevi sıkıntı durumda bırakıyor. Bayan Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre G. Pabuçcu, son yıllarda bilhassa teknolojik gelişmeler ile gebelik muvaffakiyetinde önemli artış olduğuna dikkat çekiyor.

Gebelik arzulayan birtakım çiftlerin, tekrarlayan seferler tüp bebek tedavisi görmelerine karşın gebelik elde edemiyor oluşu ve gerisi arkasına alınan olumsuz sonuçlar tüp bebek tedavilerinde bebek sahibi olma hayali kuran çiftleri ve merkezleri yeni sistemler keşfetmeye davet ediyor.

Tüp bebek denemeleri devamlı başarısız ise

Daha evvel tekrarlanan tüp bebek sahibi olma denemelerine karşın gebelik elde edemeyen çiftler için Centrum Clinic Bayan Sıhhati ve Tüp Bebek Merkezi Bayan Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre G. Pabuççu değerli açıklamalarda bulundu: “Bu durumun birçok sebebi olabilir. En değerli faktörlerden biri, elde edilmiş embriyoların kalitesi. Kaliteli embriyonun tutunma mümkünlüğü daha fazla. Kaliteye de tesir eden en kıymetli faktör bayan yaşı ve sperm durumudur. İki ve daha fazla denemede, düzgün kalite embriyo elde edilemedi ise ve yaş sıkıntımız yok ise sperme yönelmek gerekir. Muvaffakiyet elde edebilme noktasında en yeterli spermi seçmek son derece ehemmiyet taşıyor.”

Genetiği hasarlı spermler ayıklanmalı

En âlâ sperm seçimi özel bir ekip büyütme prosedürleri ile seçilebiliyor. Tıpkı vakitte özel akışkanlar kullanılarak doğala en yakın spermler seçilebilir. Bilhassa genetiği hasarlı spermleri ayıklamak çok kıymetli. Bunun için en az 3 ay sistemli ilaç kullanılması gerekebilir fakat bizim de üzerine çalıştığımız ve 2017 yılında Avrupa Üreme Kongresi’nde sunumunu yaptığımız bir prosedür var: Yumurtaları döllemek için kullanılacak olan spermleri klasik cinsel perhiz mühleti ile değil de çok kısa perhiz müddeti sonunda almak. Böylelikle, beklemiş ve DNA’sı hasarlı spermler yerine geriden gelen dinamik spermleri kullanıyoruz. Sonuçta da, daha güzel döllenme ortaya çıkıyor. Bu da hamile kalma oranını büyük bir oranda olumlu etkiliyor.

Kaliteli embriyo sağlıklı gebelik talihini artırıyor

Bu yol ile DNA’ları daha sağlıklı spermlerin sürece alınması mümkün oluyor. Döllenme düzgün olunca uygun kalite embriyo oranında artma izleniyor. Aslında âlâ kalite embriyo var ise, sağlıklı gebelik bahtımız da artıyor. Bu formülü bilhassa sperm DNA hasarı olan ve ikiden fazla denemede uygun kalite embriyo verilememiş yahut verilmiş lakin tutunma olmamış olgulara öneriyoruz. Çiftlere de ek maliyeti yok. Rastgele bir süreç yapılmıyor.

Leave a reply